eco farming logo

推薦網站

廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
Home 投資人專區 財務資訊

月營收報告

                    

                2024年月營業額           (單位: 新台幣千元)

月份

營收金額

營收成長率%

 

一月

101,021

9.56%

 

二月

80,630

6.26%

 

三月

85,630

-3.2%

 

四月

92,381

7.47%

 

五月

100,496

10.67%

 

六月

   

 

七月

   

 

八月

   

 

九月

   

 

十月

   

 

十一月

   

 

十二月

 

 

 

本年累計

460,077

4.58%

 

 

 

歷年營收狀況

 

2023年月營收 2022年月營收 2021年月營收 2020年月營收 2019年月營收

 

 

財務報告

 

2024年財報

第一季

(合併)

 

 

 

 

2023

第一季

(合併)

第二季

(合併)

第三季

(合併)

第四季(合併)

第四季(單一)

2022

第一季

(合併)

第二季

(合併)

第三季

(合併)

第四季(合併)

第四季(單一)

2021

第一季

(合併)

第二季

(合併)

第三季

(合併)

第四季(合併)

第四季(單一)

2020

第一季

(合併)

第二季

(合併)

第三季

(合併)

第四季(合併)

第四季(單一)

 

 

 

 

 


核心是 Joomla!. Designed by: free joomla 1.5 themes ThemZa  Valid XHTML and CSS.