eco farming logo

推薦網站

廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
Home 投資人專區 股利股價

 

 

濟生股價

 

https://tw.stock.yahoo.com/q/q?s=4111

 

濟生股利

 

年度

每股股利(普通股)

除權息

交易日

除權息

基準日

發放日

股東會日期

股票股利

現金股利

(新台幣元)

2023

0

1

 

 

 

2024/06/13

2022

0

1.2

2023/08/22

2023/08/28

2023/09/22

2023/06/15

2021

0

1

2022/08/02

2022/08/28

2022/09/23

2022/06/16

2020

0

1

2021/08/20

2021/08/28

2021/09/24

2021/07/15

2019

0

1

2020/08/20

2020/08/28

2020/09/24

2020/06/16

2018

0

0.6

2019/08/22

2019/08/28

2019/09/20

2019/06/13

 

 

 

 

 

 

 


核心是 Joomla!. Designed by: free joomla 1.5 themes ThemZa  Valid XHTML and CSS.